Garantija

„BALDŲ KALVĖS“ pagamintiems gaminiams galioja dviejų metų garantija!

Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės pristatymo dienos.

Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės su sąlyga, kad surenkant gaminį buvo laikomasi gaminio surinkimo instrukcijos ir gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį.

Siekdamas realizuoti garantijos nustatytas teises, pirkėjas apie garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus turi pranešti „BALDŲ KALVEI“ ne vėliau kaip per 1 mėnesį: pateikti rašytinę pretenziją el. paštu arba tiesiogiai kreiptis į vadybininką. Pretenzijoje būtina nurodyti defektinio gaminio arba gaminio detalės pavadinimą ir defekto aprašymą. Prie pretenzijos būtina pridėti „BALDŲ KALVĖS“ išduotos sąskaitos kopiją.

„BALDŲ KALVĖ“ nesuteikia garantijos medienos atspalvio nevienodumams, bei medienos filingams. Iš natūralių medžiagų pagaminti gaminiai arba gaminių detalės, laikui bėgant, gali keistis atspalvis, gali atsirasti atskirų detalių susitraukimai/išsiplėtimai, kuriuos sąlygoja blukinantis saulės spindulių poveikis ir temperatūrų kaita.

Garantinio laikotarpio metu „BALDŲ KALVĖ“ kuo greičiau taiso arba keičia visas defektą turinčias detales ar gaminius, tačiau ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos (jei laikotarpis ilgesnis – apie tai pranešama).